Dodolan

Wonokairun nunggu tokone trus onok sing arep tuku arek wedok lumayan ayu..melbu neng tokone...

Arek Wedok : "Cak…onok Softex’ ke ta ?"
Wonokairun : "Onok….iki mbak !"
Arek wedok : "Piro regone cak ?"
Wonokairun : "Siji rong poloh ewu".
Arek wedok : "Loh, kok luuarang pol cak !! ...toko langgananku gak sakmono kok !"
Wonokairun : "iyo mbak ! Lek neng kene rego sak mono iku wis termasuk ongkos pasange".
Arek wedok : "Dammpuuut...wis elek Gendeng pisan sampean cak !!!"
Pengirim : Dupi Madya Ardiono
Login