KB DINGKLIK

"Alat kontrasepsi"_"BU Endang, njenengan ngagem alat KB nopo?"_"Ngangem karèt (Kndm) paket BKKBN bu"_"Menawi Bu Sri ?" _"Suntik"_"Lha Bu nanik ?"..._"Ngangem dingklik bu" _"Lho kok dingklik ????"_"Inggih bu,. Soale.._bojo kulo niku radi cebol Bu, kulo piymbk inggil._Padahal seneng ané bojo kulo menawi main kaliyan ngadheg. kepekso, bancikan dingklik"_"Terus nopo hubungané kaliyan KB bu..???" _"Lha, nèk bojo kulo sampun badhe medal, dingkliké kulo jejek.... Kan mutah teng njawi. huwakwakaakkk!!
Pengirim : fatih adinata
Login