Sudut

Suatu pagi di kelas 3a SD rasa cinta,ketika pelajaran matematika guru bertanya pada murid2nya :

Guru : sudut ABC besarnya 90 dera...
Murid : jattt..
Guru : sudut DEF besarnya 90 dera...
Murid : jatttt..
Guru : jadi kedua sudut tersebut sama be...
Murid : jattt..
Guru : *# =!?@
Pengirim : Irgi cena
Login